Du er herForsiden>Ressurser>Liturgier

Liturgier

2012-11-20Liturgier for Metodistkirken (alle liturgiene samlet)

 

Grunnmønster for gudstjenesten


Grunnmønster for gudstjenesten

Eksempel: Gudstjeneste med nattverd

Eksempel: Gudstjeneste uten nattverd

 

Dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse


Dåp

Eksempel: Dåp av små barn og andre som ikke kan svare for seg selv

Eksempel: Dåp av personer som svarer for seg selv

Fornyelse av dåpspakten

Konfirmasjon

Medlemsopptakelse

 

Vigsel


Vigsel (med oppdaterte bibeltekster)

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap

 

Begravelse/Bisettelse


Begravelse / Bisettelse

Båreandakt

Urnenedsettelse

Ressurser til bruk ved begravelse av barn


 

Ordinasjon, innvielse, forbønn


Ordinasjonsgudstjeneste

Kallsgudstjeneste

Den historiske prøving

Innvielse av prøvemedlemmer

Fullmakt som lokalpastor

Innvielse av misjonærer

Forbønn for ny tilsynsmann

Ordning når prest/diakon tiltrer

Ordning når prest/diakon avslutter

Forbønn for lokalpredikanter

Forbønn for medarbeidere i en menighet

 

Kirkebygget


Første spadetak for ny kirke

Grunnsteinsnedleggelse

Kirkeinnvielse

Avvigsling av kirke

 

Tidebønner


Morgenbønn

Middagsbønn

Kveldsbønn

 

Andre liturgier


Paktsgudstjeneste

Kjærlighetsmåltid

Forbønn for og salving av syke

Skriftemål

 

Liturgibanken


Hilsningsord

Inngangsbønner

Trosbekjennelser / Trosuttrykk

Syndsbekjennelser / Syndserkjennelser

Velsignelser

Utsendelsesord

 

LiturgiTips


LiturgiTips 01 2009 1. søndag i advent til Kristi forklarelsesdag

LiturgiTips 02 2010 1. søndag i faste til pinsedag

 

Annet


Tekstrekker for Metodistkirken - komplett

Liturgisk materiell (engelsk)

Andreasmessen

Grønn gudstjeneste (eksempel på bruk av grunnmønsteret)

Oppskrift for baking av nattverdbrød

Litani for Vår sosiale bekjennelse - med studieopplegg

Lysets liturgi

Takkebønn for et nyfødt barn

Håndvaskliturgi

Forbønn for skaperverket 

SalmebokenCopyright

Forfattere og oversettere

Komponister og melodikilder

Alfabetisk register for Metodistkirkens Salmebok


Salme 1-100

Salme 101-200

Salme 201-300

Salme 301-400

Salme 401-500

Salme 501-608

 

Lovsanger

 

Sommerfesten 2014

Her er noter og en lydfil av sangen "Tro som bærer". Den ble skrevet spesielt til Sommerfesten 2014 av Jon Løvland. Den passer også godt i menighetssammenheng.

Noter til Tro som bærer

Lydfil med Tro som bærer

 

Sommerfesten 2011
Her er ppt-filer med lovsangene som ble brukt dette året.

28. juli 2011 kveldsmøtet
29. juli 2011 bibeltimen
29. juli 2011 kveldsmøtet
30. juli 2011 bibeltimen
30. juli 2011 kveldsmøtet
31. juli 2011 gudstjenestenPowered by Cornerstone