Du er herForsiden>Menigheter

Menigheter

2012-11-16

Sist oppdatert 21.11.2014

 

ARENDAL

Postadresse: Postboks 1602 Stoa, 4857 Arendal
E-post: arendal@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/arendal/

Facebook

Ansv. prest: Leif S. Jacobsen.
Tlf. 480 00 483. E-post: leif.jacobsen@metodistkirken.no

Ass. prest: Stig-Johnny Jørstad.
Mobil: 934 22 770, e-post: stigjohnny@gmail.com

Bankgiro: 2800.23.86749.
 

BERGEN, CENTRALKIRKEN

Post- og besøksadresse: Vetrlidsalm. 8, 5014 Bergen.
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.
Tlf. 55 31 65 80. E-post: bergencentral@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.centralkirken.no/

Prest og daglig leder: Leif S. Jacobsen.
Tlf. 55 12 18 45, mobil 480 00 483. E-post: leif.jacobsen@metodistkirken.no

Prest: Dag-Martin Østevold. Tlf. 912 44 063

Tlf. 55 24 86 52 Mobil: 912 44 063. E-post: dagmartin@centralkirken.no

Bankgiro: 3625.87.07936.


 

BERGEN, FYLLINGSDALEN, Første Metodistkirke

Post- og besøksadresse: Vestlundveien 27, 5145 Fyllingsdalen.
Tlf. 55 60 31 77. E-post: post@fyllingsdalen.metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/fyllingsdalen/

Faste kontortider:
Mandager : 12:30 - 16:30
Tirsdager:   09:00 - 13:00
Torsdager:  09:00 - 13:00 (med unntak av 1 torsdag i mnd)

Prest: Helle Maria Wolstad, Tlf. 55 60 31 77


Bankgiro: 3625.51.83391
 

BODØ

Postadresse: Postboks 195, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Prinsensgt. 113 B, 8005 Bodø.
Tlf. 75 52 02 83, 952 68 399 (legleder), E-post: bodo@metodistkirken.no
 
Prest: Rune Joar Larsen.
Telefon  72 58 65 40 - mobil 908 87 182.
e-post: rune.joar.larsen@metodistkirken.no
 
Bankgiro: 1503.46.54120

DRAMMEN

Besøks- og postadresse: Tordenskioldsgt. 102 - 104, 3044 Drammen.
Kontortid: mandag og onsdag: kl. 10.00-12.00
Tlf. 32 83 25 31. E-post: drammen@metodistkirken.no

Prest: Anne Grete Spæren Rørvik.
Tlf. 467 68 337, E-post: annegrete.rorvik@metodistkirken.no


Bankgiro: 2200.07.22964.
 

EGERSUND

Besøksadresse: Peder Clausensgt. 29.
Postadresse: Postboks 463, 4379 Egersund.
Tlf. 970 04 994.
E-post: egersund@metodistkirken.no
Hjemmeside: https://www.metodistkirken.no/egersund/

Pastoralt ansvarlig: Jan Robert Madsen.
Tlf. 906 99 378. E-post: jan.robert.madsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 3270.22.16159.

 

ELVERUM

Besøksadresse: Vestsivegen 14.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/elverum/
E-post: elverum@metodistkirken.no

Ansvarlig pastor: Øystein Brinch.
Tlf.: 934 98 090. E-post: oystein.brinch@gmail.com

Bankgiro: 1820.34.00981.


 

FINNSNES

Besøksadresse: Heimly, Helsesentervn. 12, Finnsnes
Postadresse: Postboks 320, 9305 Finnsnes.
Tlf. 77 84 36 96 faks 77 84 36 97 E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/finnsnes/

Prest: Idar Halvorsen.
Tlf. 77 84 06 26, mobil 986 52 836. E-post:  idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 4776.07.07135.

 

FLEKKEFJORD

Besøksadresse: Brogt. 14.
Postadresse: Boks 180, 4402 Flekkefjord.
Tlf. 38 32 23 62. E-post: flekkefjord@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/flekkefjord/

Prest: Jan Robert Madsen. E-post: jan.robert.madsen@metodistkirken.no
Tlf. 906 99 378.

Barne- og ungdomsarbeider: Kirsten M. Øysæd.
Tlf. 915 43 651. E-post: kirsten.oysad@flekkefjord.metodistkirken.no


Bankgiro: 3030.27.70049.


Haugli Leirsted, Haugland , 4400 Flekkefjord.
E-post: haugli@metodistkirken.no.
Kontakt om leie: Magne Løvland, Løvland, 4485 Feda.
Tlf. 38 37 63 03, mobil 959 38 969.
Hauglis bankgiro: 3030.27.70731 Flekkefjord Sparebank,
SWIFT kode: UBNONOKK.


 

FREDRIKSTAD

Besøksadresse: Ridehusgt. 7 C.
Postadresse: Ridehusgt. 7 C, 1606 Fredrikstad.
Tlf. 69 31 25 12, Faks 69 30 82 92. E-post: fredrikstad@metodistkirken.no
Kirkens mobil: 933 05 098.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/fredrikstad/

Prest: Ole Martin Andreassen. E-post: olemartin.andreassen@metodistkirken.no
Tlf. 916 35 934.

Bankgiro: 1000.08.66747
 

HALDEN

Besøksadresse: Busterudgt. 4/6.
Postadresse: Postboks 621, 1754 Halden.
Kontortid: tirsdag og torsdag 9-11
Tlf. 69 18 13 73. E-post: halden@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/halden/


Prest: Hilde Tveter.
Tlf. 69 18 33 70, mobil 930 45 269. E-post : hilde.tveter@metodistkirken.no

Bankgiro: 1105.11.72495.

 

HAMAR

Besøksadresse: Grønnegt. 62.
Postadresse: Postboks 328, 2303 Hamar.
Tlf. 62 52 89 90. E-post: hamar@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/hamar/

Ansvarlig pastor: Jorunn Wendel.
Tlf. 905 03 131. E-post: jorunn.wendel@metodistkirken.no

Bankgiro: 1800.14.34132.


 

HAMMERFEST

Besøksadresse: Storgt. 33.
Postadresse: Boks 181, 9615 Hammerfest.
Tlf. 402 24 772. E-post: hammerfest@metodistkirken.no

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/hammerfest

Facebook: www.facebook.com/hammerfestmetodistkirke

Prest: Per Bradley.
Tlf. 402 24 772. E-post: per.bradley@metodistkirken.no


Bankgiro: 4910.20.30108.

 

HARSTAD/NARVIK

Besøks- og postadresse: Metodistkirken, Landåsvn. 15, 9407 Harstad.

Pastoralt ansvarlig: Idar Halvorsen.
Tlf. 77 84 06 26, mobil 986 52 836. E-post:  idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 0530.03.70502


 

HAUGESUND

Besøksadresse: Breidablikkgt. 109.
Postadresse: Boks 335, 5501 Haugesund.
Tlf. 52 72 24 02.  E-post: haugesund@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/haugesund/

Prest: Ingull Grefslie.
tlf: 997 32 119. mail: ingull.grefslie@metodistkirken.no

Eldste i lokalt forhold:
Erling Møller-Nilsen.
Tlf. 52 83 05 59, mobil: 908 85 222. E-post:  erlingmn@broadpark.no
Arild Stø.
Tlf. 52 71 35 21, mobil 908 46 820. E-post: astoe@online.no

Bankgiro: 3240.06.02807
 

HORTEN

Besøksadresse: Storgt. 18.
Postadresse: Postboks 759, Holtan, 3196 Horten.
Tlf. 412 20 141. E-post: horten@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/horten/

Prest: Hilde Sanden-Bjønness.
Tlf. 33 04 83 97, mobil 412 20 141. E-post: hilde.sanden@metodistkirken.no

Bankgiro: 7159.30.26072

 

HVITTINGFOSS

Besøksadresse: Gravdalsveien 70.
Postadresse: Boks 81, 3646 Hvittingfoss.
Tlf. 32 72 24 00, 986 93 403. E-post: hvittingfoss@metodistkirken.no

Prest: Kjell R. Pedersen.
Tlf. 32 76 87 58, mobil: 986 93 403. E-post: kjell.r.pedersen@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.26.35190.

 

HØNEFOSS

Besøksadresse: Arcaden, Storgaten 7
Postadresse: Postboks 134, 3502 Hønefoss.
Tlf. 32 12 08 61. E-post: honefoss@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/honefoss/

Prest: Kjell Arild Johansen.
Tlf. 32 98 50 81, 413 02 840, E-post: kjell.arild.johansen@ebnett.no     

Bankgiro: 2230.10.25371.
 

KJØLBERG

Besøksadresse: Roald Amundsensv. 8.
Postadresse: Postboks 22, 1650 Sellebakk
Tlf. 69 34 60 79, 975 85 415.
Hjemmeside: http://www.petrikirken.no/
E-post: petrikirken@metodistkirken.no

Prest: Svein J. Veland. Tlf. 69 35 34 31, 913 93 930.
E-post: svein.veland@metodistkirken.no

Prest: Frøydis Grinna. Tlf: 986 06 721.
E-post: froydis.grinna@metodistkirken.no


Bankgiro menigheten : 1150.07.01627. Bankgiro menighetsblad: 1150.11.01100.

 

KONGSBERG

Besøksadresse: Rogstadbakken 2.
Postadresse: Postboks 256,  3603 Kongsberg E-Post: kongsberg@metodistkirken.no

Prest: Kjell Arild Johansen.
Tlf. 413 02 840. E-post: kjell.arild.johansen@ebnett.no

Menighetsarbeider/daglig leder: Egil Westad.
Tlf. 920 60 116. E-post: egil.westad@ebnett.no

Bankgiro: 2250.17.70616.


 

KONGSVINGER

Besøksadresse: Engensgt. 7.
Postadresse: Engensgt. 7, 2208 Kongsvinger.
Tlf. 62 81 48 56. E-post: kongsvinger@metodistkirken.no

Prest: Kjell Arild Johansen.
Tlf. 32 98 50 81, 413 02 840, E-post: kjell.arild.johansen@ebnett.no     

Menighetsarbeider/daglig leder: Jan-Erik Hansen.
Tlf. 934 07 664, Epost: jehansen@live.no


Bankgiro: 7112.20.07949.

 

KRAGERØ og BAMBLE

Besøksadresse: Kirketomta.
Postadresse: Kirkegata 1 B, 3770 Kragerø.
Tlf. 35 98 12 70. E-post: kragero@metodistkirken.no

Prest: Harald  Olsen.
Tlf.: 474 52 099. E-post: harald.olsen@metodistkirken.no


Bankgiro: 2655.07.12376.
 

KRISTIANSAND S

Besøksadresse: Rådhusgt. 46.
Postadresse: Postboks 539, 4665 Kristiansand S.
Tlf. 38 02 73 71, 400 65 722. E-post: kristiansand@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/kristiansand


Prest: Solveig Skaara.
Tlf. 400 65 722. E-post: solveig.skaara@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.15.43950.
 

LARVIK

Besøksadresse: Haraldsgt. 4.
Postadresse: Postboks 151, 3251 Larvik.
Tlf: 33 18 17 94.
E-post: larvik@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/larvik/

Prest: Tom G. Johnsen.
Tlf. 970 78 911
E-post: tom.g.johnsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 2510.09.55078

 

LILLESTRØM

Besøksadresse: Eidsvoldsgangen 3.
Postadresse: Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm.
Tlf. 63 81 61 48, faks 63 81 10 98, E-post lillestrom@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/lillestrom/

Prest: Steinar Hjerpseth.
Tlf. 922 84 374. E-post: steinar.hjerpseth@metodistkirken.no

Bankgiro: 1286.25.04230.

 

LISTA

Besøksadresse: 4563 Borhaug. E-post: lista@metodistkirken.no

Prest: Jan Robert Madsen.
Tlf. 906 99 378, E-post: flekkefjord@metodistkirken.no

Bankgiro: 3070.10.26663.
 

MOLDE

Besøksadresse: Elvegt. 7.
Postadresse: Elvegt. 7, 6402 Molde.
Telefon 404 04 457 E- post: molde@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/molde/

Prest: Sigurd Heiervang.

Tlf. 934 24 921, E-post sigurd.e.heiervang@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.15.83731.

 

MOSS

Besøksadresse: Skoggt. 33.
Postadresse: Skoggt. 33, 1530 Moss. E-post: moss@metodistkirken.no
Tlf. 69 25 27 55. Trefftid: Onsdag kl.10.00 – 12.00
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/moss/

Prest: Anne Berthling.
Tlf. 404 06 124 E-post: anne.berthling@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83895

 

MYSEN

Besøksadresse: Anton H. Mysensgt. 13.
Postadresse: Postboks 107, 1850 Mysen.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/mysen/
Mail: mysen@metodistkirken.no

Prest Andreas Kjernald
Telefon: 980 27 134. E-post: andreas.kjernald@metodistkirken.no

Bankgiro: 1020.27.24952.

 

OSLO, CENTRALKIRKEN

Besøksadresse: St. Olavsgt. 28.
Postadresse: St. Olavsgt. 28, 0166 Oslo.
Kontortid: Tirsdag - torsdag kl. 10.00-14.00.
Telefoner: 23 32 69 80, vestibyle 22 20 12 33.
E-post: oslocentral@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.oslocentral.no/

Prest: Ola Westad.
Tlf. kontor: 23 32 69 81, mobil 414 15 802. E-post: ola@oslocentral.no

Diakon: Tove Odland
Tlf. kontor direktenr. 23 32 69 83, mobil 913 94 443.. E-post: tove@oslocentral.no

Bankgiro: 8200.01.71537.

 

OSLO, METODISTKIRKEN PÅ BJØLSEN

Besøksadresse: Bergensgt. 12
Postadresse: Bergensgt. 12, 0468 Oslo
Tlf. 21 94 27 58. E-post: bjolsen@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/bjolsen/

Diakon: Kari S. Hay.
Mobil 415 45 293. E-post: kari.hay@metodistkirken.no

Bankgiro: 1594.23.16914
 

OSLO, METODISTKIRKEN PÅ GRÜNERLØKKA

Besøksadresse: Thv. Meyersgt. 56 A.
Postadresse: Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 Oslo. E-post: grunerlokka@metodistkirken.no
Tlf. 22 37 69 07. Kontortid: Mandag - onsdag: 09.00 - 15.00.

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/grunerlokka

Prest: Terje Nilsen.
Tlf. 920 21 096. E-post: terje.nilsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 6045.05.26331

 

OSLO, INTERNATIONAL METHODIST CHURCH

Besøks- og postadresse:
Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 Oslo

E-post: imco@metodistkirken.no

Prest: Ki Sung Kim.
Tlf. 971 53 834. E-post: kisung.kim@metodistkirken.no

 
PORSGRUNN

Besøksadresse: Jernbanegata 1.
Postadresse: Postboks 107, 3901 Porsgrunn.
Telefon:  35 55 05 20.
Kontortid: Mandag kl. 10.00 - 12.00 og torsdag kl. 09.00 - 11.00.
E-post: porsgrunn@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/porsgrunn/

Prest: Vidar S. Bjerkseth.

Tlf: 413 38 999. E-post: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no

Bankgiro: 7147.05.08196


 

SANDNES

Besøksadresse: Flintergt. 12.
Postadresse: Postboks 529, 4304 Sandnes.
Tlf. 974 97 916. E-post:  sandnes@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sandnes/

Prest: Hilde Augensen.
Tlf. 995 44 825. E-post: hilde.augensen@metodistkirken.no

Assisterende prest: Charles Jourdan.
Tlf. 908 51 759. E-post: charles.jourdan@metodistkirken.no

Bankgiro: 3260.31.88410.

 

SARPSBORG

Besøksadresse: St. Mariegt. 56.
Postadresse: St. Mariegt. 56, 1706 Sarpsborg.
Kontortid: Mandag og torsdag kl 11.00-13.00.
Tlf.: 69 15 60 73, E-post: sarpsborg@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sarpsborg/

Prest: Torgeir Tveter.
Tlf. 47 24 32 30. E-post: torgeir.tveter@metodistkirken.no

Bankgiro: 1090.25.65707
 

SKIEN

Besøksadresse: Telemarksgt. 3.
Postadresse: Postboks 437, Sentrum, 3701 SKIEN.
Tlf. 35 52 12 74 E-post skien@metodistkirken.no

Prest: Harald Olsen.
Tlf. 474 52 099. E-post: harald.olsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 2610.22.17615. Postgiro: 0807.55.47898.
 

SKÅNLAND

Besøksadresse: Soltun Evenskjær
Postadresse: Metodistkirken Skånland v/Ann Karin Rolfsen,
Elvehøy, 9440 Evenskjer.
Tlf. 77 08 57 53. E-post: skanland@metodistkirken.no

Pastoralt ansvarlig: Idar Halvorsen.
Tlf. 77 84 06 26, mobil 986 52 836. E-post:  idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.19.73424.

 

SOTRA

Besøksadresse: Tranevågen ungdomsskole

Postadresse: Postboks 67, 5346 Ågotnes

E-post: sotra@metodistkirken.no

Nettside: www.sotra.metodistkirken.no/

Prest: Dag Martin Østevold. Tlf. 912 44 063

Bankgiro: 3000.28.80500

 

STAVANGER

Kontor- og postadresse: Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger.
Kontortid: Mandag, onsdag - fredag kl.10.00-14.00.
Tlf. 51 89 66 20. E-post: stavanger@metodistkirken.no
Hjemmeside internett: https://www.metodistkirken.no/stavanger/

Prest: Marit Bjørnevik.
Tlf. 51 53 42 12, 970 30 454.
E-post: marit.bjornevik@metodistkirken.no

Barne- og Ungdomsprest: Einar Chr. Drange,
Tlf. 924 36 815.  E-post: einar.c.drange@metodistkirken.no  

Kirkens Bankgiro: 3250.05.11612.
 

SVOLVÆR

Besøksadresse: Vestfjordgt. 64. Tlf. 907 36 528.
Postadresse: Boks 60, 8301 Svolvær. E-post: svolvaer@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/svolvaer/

Prest: Gunnar Andersen.
Tlf. 760 70 014. E-post: andersen.gunnar@online.no

Bankgiro: 8220.02.83658
 

TISTEDAL

Besøksadresse: Torpedalsvn. 5.
Postadresse: Postboks 7, 1790 Tistedal.
Kontortid: mandag – torsdag kl. 9.00-11.00.
Tlf. og faks: 69 19 10 21. E-post: tistedal@metodistkirken.no

Prest: Ray Svanberg.Tlf. 412 72 408.
E-post: raysvan2011@gmail.com

Bankgiro: 1105.20.14354 og 8220.02.83860.
 

TROMSØ

Besøksadresse: Grønnegt. 71.
Postadresse: Postboks 498, 9255 Tromsø.
Tlf. 77 68 30 78. E-post: tromso@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/tromso/

Prest: Ole Jakob Vestvik. Tlf. 90 76 176. E-post: olejvest@start.no

Diakonal utnevning: Solfrid Johansen. Tlf. 952 39 973. E-post: solfrid.johansen@metodistkirken.noBankgiro: 8220.02.83933

 

TRONDHEIM

Besøksadresse: Krambugt. 6.
Postadresse: Boks 607, 7406 Trondheim.
Kontortid: Tirsdag og torsdag kl 10.00 - 12.00
Tlf. 73 51 39 25. E-post: trondheim@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/trondheim/

Prest: Rune Joar Larsen. E-post: rune.joar.larsen@metodistkirken.no

Tlf.: 72 58 65 40

Bankgiro: 8220.02.83593.


 

TUNE

Besøksadresse: Fløterveien 7, Eidet.
Postadresse: Utnevn. 29, 1719 Greåker E-post: tune@metodistkirken.no

Prest: Niels Jørgen Aarvik.

Tlf. 909 21 296. E-post: njaarvik@gmail.com


Postgiro: 0537.29.37191 Bankgiro: 1145.20.68593


 

ØSTÅSEN

Besøksadresse: Kornmovn. 16 B.
Postadresse: Postboks 17, 1413 Tårnåsen.
Tlf. 66 80 28 57. E-post: kolbotn@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/kolbotn/

Prest: Christina Thaarup,
E-post: christina.thaarup@metodistkirken.no


Bankgiro: 1614.27.80422. Øståsen kirke v/kassereren. Postgiro: 0806.37.18301.

 

ÅLESUND

Besøksadresse: Parkgt. 9.
Postadresse: v/pastor, Brudesletta 12, 6013 Ålesund.
Tlf. 970 61 479. E-post: aalesund@metodistkirken.no

Kontaktperson : Mariann Stensøe. E-post: mariann.stensoe@metodistkirken.no
Tlf. 70 14 19 94, mobil: 970 61 479.

Bankgiro: 3000.15.30875.

 

 Powered by Cornerstone