Du er herForsiden>Nasjonalt arbeid, DER>Nasjonalt arbeid, DER

Nasjonalt arbeid, DER

Rønning, Vigdis-Merete
2014-01-31

Metodistkirkens Diakoni- og EvangeliseringsRåd, forkortet DER, velges av Årskonferansen og har ansvaret for å oppmuntre og bistå menighetene i sitt diakonale og evangeliserende arbeid.

Leif S. Jacobsen er for tiden rådets leder.

DER har gjenneom flere år hatt sin egen nettside, men vil fra nå finnes her, under Nasjonalt.

DER arrangerer stevner, kurs, seminarer og sender ut materiell til menighetene.

DER ønsker å være en resurss for menigheten, både ved å støtte disse økonomisk til feks spesielle prosjekter, samt lage materiell, besøke menighetene osv.

Til dette trenger vi også økonomisk støtte.

Bli en støttepartner. Gi ett fast beløp, eller støtt oss med et engangsbeløp.

DER sin konto: 3000.13.88114

 

Diakoni- og EvangeliseringsRådet 2014 består av:

Nasjonalt arbeid, DER Leder: Leif S. Jacobsen. Tlf 480 00 483 post@centralkirken.no

Nasjonalt arbeid, DER

 

 

 

Nasjonalt arbeid, DER

Nasjonalt arbeid, DER

 

 

 

 

 

 

Nestleder: Rune Nese. Tlf 412 28 599 runenese@gmail.com

Veronica Hegglund

Harald Olsen

Kari Hauge

Repr. for tilsynsmennene: Svein Veland

Repr. for MBU (Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund): Marie Eikemo Larsen

Repr. lederutvikling: Stig- Johnny Jørstad Nasjonalt arbeid, DER

Repr. fra hovedkontoret: Gunnar Bradley

 

 

 Powered by Cornerstone