Du er herForsiden>Om metodistkirken>Styrer / Råd>Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund

2012-11-15

76 land

Metodistkirkens Kvinneforbund er en del av et verdensvidt fellesskap med et medlemstall som nærmer seg 7 millioner kvinner fordelt på 76 land.

Motto

Verdensforbundet er bl.a. representert i FNs organer. Det gir perspektiv å tenke på at kvinner tilsluttet WFMUCW(World Federation of Methodist and Uniting Church Women) har et felles motto "Å kjenne Kristus og gjøre Ham kjent."

Kvinner over hele Norge engasjerer seg i forhold til dette mottoet. Det realiseres spesielt gjennom kvinnehelger, bønne- og samtalegrupper, foreninger og gjennom arbeid for misjonen. Tilslutningen av yngre kvinner i forbundet er voksende.

 

Kontaktinformasjon:
e-post: kvinneforbundet@metodistkirken.no

Nettside: www.metodistkirken.no/kvinneforbund

 

Styret:
Leder: Tove Synnøve Tveit.
Tlf. 478 7 967. E-post: tove.s.tveit@gmail.com

Marit Kristine Hanssen.
Tlf. 928 27 602. E-post: marit_kristine_hanssen@yahoo.no
Marit Dahl Torgersen.
Tlf. 905 51 093. E-post: marit.dahl.torgersen@lyse.net
Grete Løvland Tagholdt.
Tlf. 482 22 824. E-post: grete.tagholdt@sshf.no
Francisca Mgatsana.
Tlf. 480 06 891. E-post: franciscamatsanga@yahoo.no
Kasserer: Ruth-Anne E. Larsen, Leirbruveien 26, 7026 Trondheim.
Tlf. 922 96 271. E-post: rua-la@online.no


Bankgiro: 3000.16.42398

 

Landsmøtet 2014:

Sakspapirer

 

 

 Powered by Cornerstone