Du er herForsiden>Ressurser

Ressurser

2012-11-16
Dette er en lang side. Her finner du følgende emner: - Sentrale teologiske dokumenter - Håndbok for menighetene - Manual for veiledning av kandidater, prøvemedlemmer og lokalpastorer - Faglig Etisk Råd - Studiesenteret - Metodistkirkens logo (symbol) - Bøker til salgs - Generalkonferansen - Annet * Forbønnslister og tekstrekker for Metodistkirken * Gaver med skattefradrag

 

 

 

Håndbok for menighetene

Håndbok for menighetene

Oppdatert 22.10.2014

Her finner menighetens pastor og andre ledere alle retningslinjer, lover o.l. som de trenger. Du finner også alle skjema samlet her.

 

 

Viktige dokumenter

 

En metodistisk forståelse av dåpen

(norsk oversettelse av "By spirit and water")

 

En metodistisk forståelse av nattverden

(Engelsk, "This holy mystery)

 

De Sosiale Prinsipper

Gir Metodistkirkens anbefalinger på mange av de utfordringene vi som enkeltmennesker og samfunn står overfor i dag. Anbefales!

 

Nådens Fellesskap

Dette er avtalen om gjensidig anerkjennelse og utvidet kirkefellesskap mellom Den Norske Kirke og Metodistkirken i Norge.

 

Fellowship of Grace

Report from the Conversations between Church of Norway and the United Methodist Church in Norway.

 

Baptist-metodist

Samtaledokument mellom Metodistkirken i Norge og Det Norske Baptistsamfunn. Med forslag til avtale.

 

Baptist-metodist (English)

Bilateral conversations between The United Methodist Church in Norway and The Norwegian Baptist Union.

 

"Åndens enhet i den fred som binder sammen"

Samtaledokument etter dialog mellom Metodistkirken i Norge og Pinsebevegelsen i perioden 2008-2011.

 

Confessing our faith together

Dette er avtalen mellom Den Evangelisk Lutherske kirke i USA og The United Methodist Church.

 

Joint declaration on the doctrine of justification

Tiltredelseserklæringen fra World Methodist Council til avtalen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Den Katolske Kirken.

 

Joint declaration on the doctrine of justification

Norsk oversettelse av Tiltredelseserklæringen fra World Methodist Council til avtalen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Den Katolske Kirken.

 

Katolsk/luthersk felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren

Avtalen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Den Katolske Kirke. Norsk tekst.

 

"En søken etter enhet"

En norsk oversettelse av deler av dokumentet "In Search of Unity: A Conversation with Recommendations for the Unity of The United Methodist Church". Denne teksten var resultatet av en "Dialogue on Theological Diversity within The United Methodist Church" i 1997 og 1998. De spesifikke referansene til Metodistkirken er for det meste beholdt i den norske utgaven.

 

Ressurspakke for konflikten mellom Israel og Palestina

Dette er en pakke med Metodistkirkens anbefalinger og vedtak i Generalkonferansen, en kort historisk gjennomgang av konflikten, vitnemål fra enkeltpersoner, kart og linker til gode ressurser. Gjør deg kjent med den og bruk den i menigheten for undervisning og samtale. Pakken er utarbeidet av General Board of Church and Society og General Board of Global Ministries. Språket er engelsk.

 

Metodistkirken og den karismatiske bevegelsen

En uttalelse fra Generalkonferansen 2006 som handler om Metodistkirkens forhold til den karismatiske bevegelse. Den er oversatt til dansk.

 

MTS Teologisk Forum

En nettside under Metodistkirkens Teologiske Seminar (MTS) hvor utgivelser av Teologisk Forum er samlet.

 

Styringsprinsippene

Dette er de grunnleggende retningslinjene for arbeidet i Metodistkirkens Hovedstyre.

 

Edinburgh 2010 Misjon til Forandring - Rapport

Sluttrapport fra konferansen Edinburgh 2010 Misjon til Forandring.

 

Avtale mellom Leuenbergkirkene og Metodistkirkene i Europa

Leuenbergkirkene er i hovedsak de lutherske og reformerte kirkene i Europa.

 

 

Rådet for den ordinerte tjeneste
 

Manual for veiledning av kandidater, prøvemedlemmer og lokalpastorer

 

 

Faglig Etisk Råd

Retningslinjer ved anklage eller mistanke om seksuelle overgrep

Økumeniske retningslinjer i forbindelse med seksuelle overgrep

 

 

Studiesenteret

Fremmøteliste (Excel-dokument)
Søknadsskjema for grupper/kurs (Excel-dokument)

 

 

Metodistkirkens logo (korset og flammen)

Norsk              jpg   eps
Internasjonal   jpg   eps
Liten jpg uten tekst

Minner om at Metodistkirkens logo, korset og flammer - er et internasjonalt registrert varemerke.

 

 

Bøker

Porto kommer i tillegg til prisen. Bestillinger kan sendes til: Olav Helgesen.

Metodistkirkens salmebok (1994) (100 kr)   UTSOLGT
Metodistkirkens melodibok (1989) (350 kr)

Følgende bøker koster 10 kr:

Øystein Brinch: "Muntre metodister"
Åsta og Kåre: ” Tegn meg en himmel
E. Stanley Jones: ”Kristi alternativ til kommunismen
P. Borgund: ”Guds utfrielse og frelse
E. Anker Nilsen: ”Kristenlivets kriser
Leslie F.Church: ”Toner fra Golgata
W. E. Sangster: ”De møttes på Golgata. Var du der?
Donald English: ”I motbakke. Bli kjent med Markus evangelium” En del av serien Guds medarbeidere.
Easter Bulletins – Nashville, Tennessee.
Harald Dysjeland: ”I ånd og kraft
Stanley Jones: ”Kristus og menneskelig lidelse
Chester Custer: ” Kristen Omsorg
Odd Hagen: ”Metodismens ånd” Tale fra 1966.
Ukjent forfatter: ”Er vi alle karismatikere
Keith Miller: ”Hvordan kan jeg finne Gud?
Arthur Ekeberg: ”Pinsekraft
Ivar Ruud: ”Karismatisk vekkelse. Påtatt eller mottatt
E. Anker Nilsen: ”Metodister, dette lærer de
Ingvar Haddal: ” Metodister, ett folk i alle land
Harald Larsen: ” Metodister, i Norge i dag
William Barclay: ” Jesus Kristus for vår tid
E. Anker Nilsen: ” Studiehefte i Apostlenes gjerninger”
Arthur Ekeberg: ” Boken for vår tid. Studier i åpenbaringsboken
Metodistkirken i Norge: ”Kirken og familien” Med studieplan av Tore Meistad
Chester Custer: ”Kristen omsorg
Metodistkirken i Norge: ”Korte misjonsglimt fra skriftens fyrtårn
E. Anker Nilsen: ”Kristendom for alvor. En kort innføring i metodistisk teologi. Studieplan Metodistkirkens Bibelskole 1958. Utarbeidet av Harald Dysjeland.
Ivar Ruud: ”Regnbuen foran snøfjellet
Peder Borgen og Tore Meistad: ”Nådemidler
Arthur Ekeberg: ” Størst er kjærligheten
Metodistkirkens Ungdomsforbund: ”Syng for Herren” Sangbok 1982
Ingvar Haddal: ”Vær fra vest
Clara Thue Ebbell: ” Maja
Stein Balstad: ”Et år på Nordnes
Ivar Granum: ”Nådegaver og menighetsvekst
Metodistkirkens Ungdomsforbund: ”Melodier til den lille sanger

 

 

Generalkonferansen

Retningslinjer for innsendelse av forslag til Generalkonferansen (engelsk).
 

 

Annet

Metodistkirkens høringsuttalelse om NOU 1 2013 Livsynsåpne samfunn

Metodistkirkens høringsuttalelse om den nye ekteskapsloven.

Fund Mission in Europe

En oversikt over misjonsprosjektene i Metodistkirken i Europa. Engelsk tekst.

Jubileumssangen "Nærmere enn ventet".
 

 

Forbønnslister og tekstrekker for Metodistkirken


       Metodistkirkens tekstrekker - komplett
   
 

      Forbønnsliste og tekstrekke høst 2014

      Forbønnsliste og tekstrekke vår 2015

 

Gaver med skattefradrag

Metodistkirken er godkjent som mottaker av gaver hvor du kan få fradrag for inntil kr. 16.800,- pr. person. Fradraget er 27%.
Ønsker du å gi gaver til menigheten, ta kontakt med Hovedkontoret først. Da får du tildelt et KID nummer som må brukes.
Dette sikrer korrekt registrering og skattefradrag.
Kontakt telefon 23 33 27 00 eller mail post@metodistkirken.no

Du kan laste ned avtaleskjema her.

 

 Powered by Cornerstone