Du er herForsiden>Nasjonalt arbeid, DER>Grønne menigheter
Grønne menigheter

Grønne menigheter

Rønning, Vigdis-Merete
2014-01-31

"Alt som er skapt tilhører Gud og vi er ansvarlige for måten vi bruker og misbruker skaperverket på."

Slik begynner Metodistkirkens Sosiale prinsipper fra 2008. De sosiale prinsippene inneholder hva det folk som kalles metodister mener om alt fra naturen til verdenssamfunnet. Heftet i sin helhet finner du her.

Med betegnelsen grønne menigheter ønsker vi å sette mer lys på miljøvern, forbruk og fordeling.

Dersom alle land hadde hatt samme forbruk som Norge, ville vi trengt 3,1 jordkloder!!!

Hvis alle mennesker på jorden skulle hatt samme gjennomsnittelige forbruk som en gjennomsnittelig nordmann, ville vi trengt 3,1 jordkloder! Til sammenligning trengte vi kun 0,3 av den ene jordkloden vi faktisk har, om alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittelig innbygger i Afganistan ( https://www.fn.no/Land/Afghanistan).

Skal vi som kirke være opptatt av dette? Har vi ikke nok annet å bedrive tiden med?
Vi er Guds forvaltere. Vi er satt til å ta vare på og dyrke jorda. Vi har ansvaret, både for jorden og hverandre.

I permen GRØNN, som du finner her,  kan du fritt laste ned ressurer til bruk i menigheten ( og andre steder) om forvaltningen av jorda vår.

Her er litt av det du finner i ressurspermen GRØNN:
- Metodistisk miljøteopogi - en kortfattet presentasjon

- Økoteologi

- Miljøfyrtårn. Hva er det med mer?

- Tips og ideer til gudstjenester

- Quiz

- Miljøbingo

- Sketsjer og mye, mye mer.

Permen kan fritt lastes ned og finnes lenger ned på siden.

 

 

 

 

 

 



Powered by Cornerstone