Du er herForsiden>Nasjonalt arbeid, DER>Evangelisering

Evangelisering

Rønning, Vigdis-Merete
2014-01-31

Hva er evangelisering?

EvangeliseringDen første søndagen i mars hvert år, ønsker vi å sette et spesielt lys på evangelisering.

Den britiske metodistevangelisten Rob Frost definerte evangelisering som å føre mennesker ett steg nærmere Jesus. Noen ganger er det å føre en ihuga ateist til å bli litt mindre negativ til troen på Jesus, og noen ganger er det å kunne be en frelsesbønn med noen . Andre ganger er det en mellomting mellom disse.

Hvordan komme i gang?

Jeg er ingen evangelist, sier du kanskje, men vi tør påstå: enhver kristen er en evangelist bare ved å være en kristen! Som kristne tror vi på evangeliet ( det glade budskap, fortellingene om Jesus) og bare ved rett å slett å VÆRE er vi alle evangelister.

Selve ordet evangelist kan ofte oppfattes tungt og "gammeldags", og kanskje vi burde komme opp med et bedre ord? Men, det det handler om, er å være så fylt av Jesus at det "renner over" slik at andre merker det er noe med oss.

Er han sånn som deg?

EvangeliseringSom lærer ved en ungdomsskole fikk vi en ny kollega. Jeg hadde lenge blitt ertet med "hun med biblene", fordi jeg på den tiden hadde mye kristendomsundervisning og fordi mine kollegaer visste hva jeg trodde på.

Så kom en ny kollega. Etter en stund kom en " gammel" kollega bort til meg og sa:
- Du, NN, er han sånn som deg? Jeg skjønte fort hva hun mente, men gjorde meg litt vanskelig, for jeg er jo så mye rart!
- Som meg? Hva mener du, svarte jeg.

- Ja, sånn som deg. Så nølte hun litt før det kom, fort: ja, kristen, altså.

- Hvorfor spør du, svarte jeg.

- Jo, han er så annerledes enn oss andre.

- Hvordan annerledes, fortsatte jeg.

- Ja, ikke det at han gjør så mye annet, men han har noe annet ved seg, noe jeg ikke helt vet å forklare, men noe godt, noe annerledes...

Han var en kristen. Han hadde det bibelen snakker om som "Kristi vellukt". Han evangeliserte ikke slik vi kanskje oppfatter evangelisering, men han evangeliserte, med hele seg, med den han var: en Jesustilhenger.

Det er det det handler om.

Det er det evangelisering er: å være så fylt av Jesus at vi "blir annerledes".

Del med hverandre!

Fortell om Jesus overalt hvor du er, om nødvendig, bruk ord, sa Frans av Assisis en gang.

- Jesu disippel, sa presten

- Hva er en disippel, hørte jeg den voksne mannen foran meg hviske spørrende til sin nabo.

Vi lever i en tid der mange ikke kjenner de mest elementære begreper i den kristen tro. Ord som nåde og frelse er ukjente for mange. Vi må bruke ord for å fortelle om vår tro, og det er ikke alltid like lett å finne de "rette" ordene, men om vi ikke forteller, hvem skal da fortelle?

Øv deg på å snakke om Jesus.

Hver gang man som kristne møtes, burde vi kunne snakke om hva vi har opplevd som kristne siden sist vi var sammen.

Vi burde også kunne snakke sammen om hvorfor jeg er en kristen, hvordan jeg ble en kristen også videre.

Om vi øver oss på å snakke om dette, under kirkekaffen, når vi samles til styremøter, sangøvelse eller hva det måtte være, vil det bli naturlig for oss. Og det er det det hele handler om: å være naturlig, å være meg, slik Gud har skapt meg, meg og min tro, vi er ett, og meg og min tro er er ikke / bør ikke være, annerledes på mandag på jobb enn i kirken på søndag.

Evangeliseringsmateriell og ressurser

I enhver menighet bør det være et gratisbord med brosjyrer og små hefter som besøkende kan ta med seg. Her bør også en kirkekalender ligge. Selv om vi lever i datatider, er det flott å kunne ta med seg et lite hefte.

EvangeliseringHos SGM Internasjonal kan du finne mange, flotte små og store hefter på utallige språk til utdeling.  Mye er gratis.

Det finnes flere, flotte nettsider som gir tips og hjelp til å snakke om troen.

Snakkomtro.no er en av dem.

 

 

 

 Powered by Cornerstone