Du er herForsiden>Om metodistkirken>Styrer / Råd>Barn og ungdom

Barn og ungdom

2012-11-15

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) er en landsdekkende organisasjon som samler alle barn og unge som er med i ulike lokallag i Metodistkirkens menigheter. Slike lokallag kan være barnegrupper, barnekor og ungdomskor, speidere, drama/dansgrupper og ungdomsgrupper av forskjellig slag. MBU hadde i 2001 2642 medlemmer fordelt på 97 lokallag. MBU arrangerer også en rekke leire for barn og ungdom, og kurs som er relevant for barne og ungdomsarbeid.

MBUs formålsparagraf

"Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund er en selvstendig barne og ungdomsorganisasjon med et særskilt ansvar for kristen fostring av barn og unge innen Metodistkirken i Norge. Arbeidet skal organiseres og virksomheten rettes slik at det fremmer en levende tro hos barn og unge, hjelper dem til vekst i kjennskap til Jesus Kristus, oppøver dem i gode gjerninger og kristen livsførsel, stimulerer dem til å vinne andre for Kristus, og ta ansvar for seg selv, andre og det arbeid de er en del av. Metodistkirkens ungdomsforbund anser Metodistkirkens Lære og kirkeordning som sitt teologiske fundament med de presiseringer som fremgår av MBU's lover".

Speidere

Metodistkirkens speidere er organisert i eget speiderkorps, og er samtidig medlemmer av MBU. Speiderkorpset har sitt eget styre og egne lover. De har også en egen hjemmeside og adressen er:  www.ms-speider.no
Henvendelser til Metodistkirkens speiderkorps skal skje til MBU-kontoret.

Kontakt

MBU har en lønnet stilling som barne og ungdomssekretær og har kontor i Akersbakken 37  i Oslo, på samme sted som Metodistkirkens hovedkontor.
Postadressen dit er: postboks 2744, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 23332718.

E-post: mbu@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/mbu
Ungdomskurset TIMOTEUS: www.metodistkirken.no/timoteusPowered by Cornerstone