Diakoni

Rønning, Vigdis-Merete
2014-01-31

"Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdninger og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket".*

Hva er diakoni? Enkelt forklart kan en si at det er sosialt arbeid, der troen på Jesus Kristus er et fundament for den som utfører diakonien. Når Jesus helbredet blinde og syke, viste kjærlighet og omsorg, utførte han diakoni, på lik linje som når en kristen viser omtanke og omsorg og hjelper en annen, uansett denne personens ståsted i forhold til tro.

"Diakonien har et særlig ansvar for å holde veien åpen mellom alter og gate, kjøpesenter, diskotek, skole, arbeidsliv og steder der mennesker lider som følge av krig, undertrykkelse, sult, sykdom og ensomhet."

"Diakonien uttrykkes gjennom:


- omsorg for nesten

- inkluderende fellesskap

- arbeid for fred og rettferdighet

- solidaritet med hele skaperverket

Diakonien springer ut av menighetens gudstjeneste og ivaretar sammenhengen mellom alter og hverdagsliv. " *

En levende kirke er en diakonal kirke. En levende kristen er en diakonal kristen, det vil si: som kristen er det/ bør det være naturlig å hjelpe andre mennesker på alle måter en kan.

Metodistkirkens diakonale arbeid

Den enkelte metodistkirke i Norge har forskjellige former for diakonalt arbeid. I tillegg har metodistkirken i Norge et aktivt, diakonalt arbeid i flere andre land, der man jobber blant gatebarn, driver skole, sykehus og lignende. På Metodistkirkens Misjonsselskaps hjemmesider, www.misjonsselskap.no kan du lese mer om dette arbeidet.

Gjennom UMCOR, United Methodist Cimitee on Relief, drives et stort, internasjonalt hjelpearbeid. Les mer på deres hjemmesider her, www.umcor.org

Metodistkirken i Norge er aktivt med, som en av eierne/oppdragsgiverne  i Kirkens Nødhjelp, KN.  Gjennom KN utøver Metodstkirken, sammen med alle de andre eierne/oppdragsgiverne av KN, et stort hjelpearbeid/ diakonalt arbeid i store deler av verden.

Åpne hjerter - åpne sinn - åpne dører

Metodistkirken - mennesker med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører, ja, en kirke med tusen dører, sier vi gjerne om oss selv.

The United Methodist Church, som Metodistkirken i Norge er en gren av, oppfordrer oss som kirke til å tenke nytt.

Kirkens budskap, Gud er kjærlighet, vil aldri endres, men hvordan vi formidler denne budskapen, vil variere fra menneske til menneske og menighet til menighet.

 

* Sitatene er hentet fra Diakoniplanen for Metodistkirken i Norge, som du fritt kan laste ned her, både på norsk og engelsk. Planen finnes også i trykte eksemplarer. Ønsker du disse, ta kontakt med hovedkontoret.

 

 Powered by Cornerstone