Du er herForsiden>Den åndelige dimensjonen i tolvtrinnsprogrammet
Den åndelige dimensjonen i tolvtrinnsprogrammet

Den åndelige dimensjonen i tolvtrinnsprogrammet

Ellingsen, Karl Anders
2014-11-19
På bakgrunn av mitt møte med tolvtrinnsprogrammet og mennesker som har gått inn i en prosess med dette programmet, har jeg valgt å skrive en oppgave om hvilken betydning den åndelige dimensjonen har hatt for den enkelte i prosessen, sier Steinar Hjerpseth.

I dag presenterer vi masteroppgaven til Steinar Hjerpseth.

 

- Bakgrunnen for valg av oppgave er arbeidet med Sinnsrogudstjenester som jeg har fått være med på i flere år. Det har gitt møte med mennesker og innblikk i tolvtrinnsprogrammet, som ligger til grunn for arbeidet hos Anonyme Alkoholikere, og som jeg har funnet det interessant å se nærmere på.  Sett fra et kirkelig synspunkt er det interessant og se hvilken betydning den åndelige Den åndelige dimensjonen i tolvtrinnsprogrammet dimensjonen ved tolvtrinnsprogrammet har i prosessen for den enkelte. Spesielt med tanke på Metodistkirkens helhetssyn på livet, så er det av interesse å se hvordan en prosess med et så klart åndelig fokus har betydning for et menneskes kamp både mentalt og fysisk. Gjennom intervjuene jeg har foretatt går det klart fram at i egne øyne ville de ikke ha vært i stand til å oppnå de samme resultater, uten hjelp fra en høyere makt.  De langt fleste konkluderer med at de sannsynligvis ikke lenger ville ha vært i live, som følge av sitt rusmisbruk. Prosesstenkningen som ligger til grunn for tolvtrinnsprogrammet er interessant også ut fra Metodistkirkens helliggjørelseslære. Noe av mitt utgangspunkt for oppgaven har vært å se om vi kan finne elementer av en felles tenkning bak tolvtrinnsprogrammet og vår helliggjørelseslære. Tolvtrinnsprogrammet er en skrittvis prosess hvor man innrømmer sin egen tilkortkommenhet og søker å la en høyere makt få innflytelse over alle livets forhold. Helliggjørelsesprosessen er jo på samme måte et uttrykk for å la Gud få omslutte hele vårt liv og stadig vokse i nærhet og i hans ledelse for alle våre valg i både holdninger og handlinger, sier Hjerpseth.

 

Her er oppgaven.

 

 

 Powered by Cornerstone